Právní námestí

Mikulášská nadílka KPMG Legal shrnuje nové právní předpisy, které vás budou provázet na každém kroku. Jejich přehled si můžete vytisknout. Přejeme vám úspěšný rok 2017.

Zločin a trest právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob se rozšiřuje, přibyly trestné činy právnickým osobám přičitatelné. Zprostit se trestní odpovědnosti lze vynaložením veškerého úsilí, které bylo možno spravedlivě požadovat.

Stav: přijato
Účinnost: 1. prosinec 2016

Svatý občan

Změny občanského zákoníku mají vyřešit některé praktické problémy. Upřesňují, že nabytí podílu na společnosti nebo družstvu (s výjimkou bytového) nezakládá účast druhého manžela, a vyjasňují požadavky na formu plné moci či otázku evidence svěřenských fondů.

Stav: Schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
Účinnost: Navržená účinnost 1. ledna 2017 a částečně 1. ledna 2018

Nebeští zaměstnanci

Navrhovaná novela zákoníku práce se věnuje tzv. vrcholovým řídícím zaměstnancům, otázkám okolo převodu zaměstnanců a dovolené a především detailním pravidlům pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office).

Stav: Projednáváno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
Účinnost: Navržená účinnost od 1. dubna 2017 a částečně od 1. ledna 2018

Čistší tendry

Zbrusu nový zákon o zadávání veřejných zakázek má za cíl především zvýšit transparentnost celého procesu. Měla by k tomu přispět zjednodušená řízení či zcela nová úprava následné změny smlouvy s dodavatelem, který v soutěži veřejnou zakázku vyhrál.

Stav: přijato
Účinnost: 1. říjen 2016

Konec utajených majetků

Změna zákona proti praní špinavých peněz si posvítí na skutečné majitele právnických osob, svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právní osobnosti. Údaje o nich se budou zapisovat do veřejného rejstříku.

Stav: přijato
Účinnost: Účinnosti nabude 1. ledna 2017

Hypotéky nově

Nový zákon o spotřebitelském úvěru přináší pravidla pro úvěry pro spotřebitele včetně hypotečního, a to bez ohledu na výši úvěru. Zavádí také regulaci nebankovních poskytovatelů úvěrů. Absolutní zákaz dopadne na rozhodčí doložky ve smlouvách se spotřebiteli.

Stav: přijato
Účinnost: Účinné od 1. prosince 2016

Dlužní úpisy

Připravovaná novela zákona o dluhopisech zavádí například možnost vydávání dluhopisů bez výnosu, či dokonce se záporným výnosem, institut agenta pro zajištění nebo takzvané kryté dluhopisy jako náhradu hypotečních zástavních listů.

Stav: Návrh Ministerstva financí – ukončeno připomínkové řízení
Účinnost: Prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni vyhlášení

Soukromí nadevše

Nové nařízení EU sjednocuje pravidla ochrany osobních údajů ve všech členských státech a přináší celou řadu novinek jako například právo na přenositelnost údajů či právo být zapomenut.

Stav: přijato
Účinnost: Účinnosti nabude 25. května 2018

Účtenka nutná

Mediálně asi nejznámější zákon o evidenci tržeb přichází s dlouho očekávanou povinností podnikatelů evidovat každou platbu a vystavit zákazníkovi účtenku s unikátním kódem.

Stav: přijato
Účinnost: Účinný částečně od 1. září 2016, povinnosti podnikatelů převážně od 1. prosince 2016

Přepsaná pravidla pojišťovnictví

Novela zákona o pojišťovnictví především reaguje na evropskou směrnici Solvency II. Změny se dotknou také pojišťovacích zprostředkovatelů, a to například v otázce rozložení odměny za zprostředkování životního pojištění nebo tzv. odkupného.

Stav: přijato
Účinnost: od 24. srpna 2016, respektive od 1. prosince 2016

Kupující, připlať si

Senát svým zákonným opatřením rozhodl, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude vždy nabyvatel vlastnického práva k převáděné nemovité věci.

Stav: přijato
Účinnost: 1. listopad 2016

Rotující auditoři

Nové evropské předpisy zavádějí spolu se změnou českého zákona o auditorech nová pravidla pro auditní i další služby poskytované tzv. subjektům veřejného zájmu.

Stav: přijato
Účinnost: Nařízení použitelné převážně od 17. června 2016, česká novela účinná od 1. října 2016

Zaměstnanci opět dozorují

Návrh změny zákona o obchodních korporacích opětovně zavádí povinnou účast zaměstnanců na volbě členů dozorčí rady ve společnostech s více než 500 zaměstnanci. Počet členů dozorčí rady v takových akciových společností by také znovu musel být dělitelný třemi.

Stav: Schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
Účinnost: Patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení

Přestoupíš? Zaplatíš!

Dva nové zákony upraví obecné náležitosti přestupků, druhy správních trestů, postupy projednávání přestupků, související lhůty a výčet přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech. Další – nyní projednávaný – zákon má tuto reformu přestupkové legislativy završit.

Stav: přijato
Účinnost: 1. červenec 2017